LỚP NGÔN NGỮ TIẾNG NHẬT  

LỚP NGÔN NGỮ TIẾNG NHẬT TẠI HẢI PHÒNG

Lớp ngôn ngữ tiếng nhật cung cấp các kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và làm theo nhóm bằng tiếng Nhật bản.

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO LỚP NGÔN NGỮ TIẾNG NHẬT

1.1 Mục tiêu chung

- Đào tạo tiếng Nhật để học sinh hình thành kiến thức về văn hóa Nhật bản, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật, có những hiểu biết về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Nhật bản.

- Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Nhật, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế nước nhà trong quá trình hội nhập.

1.2. Mục tiêu cụ thể

* Kiến thức

- Học sinh tốt nghiệp sử dụng thành thạo tiếng Nhật ở mức độ cơ bản với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với trình độ ngôn ngữ tiếng Nhật bản cấp 1 theo thang đánh giá năng lực chuẩn ngôn ngữ quốc gia của Nhật bản tức tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

- Có trình độ tiếng Nhật bản ở mức độ cơ bản đủ để làm việc có hiệu quả trong công việc và hoạt động kinh doanh, có khả năng thực hành phiên dịch trong tình huống giao tiếp.

* Kỹ năng

Phiên dịch viên tiếng Nhật bản ở trình độ cơ bản và cần thiết như:

- Biết dịch thuật các văn bản bằng tiếng Nhật bản đơn giản.
- Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và làm theo nhóm bằng tiếng Nhật bản.
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng và dịch thuật, biết vận dụng vốn từ vựng trong quá trình công tác.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 - Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể làm việc ở các công ty du lịch, tư vấn du học Nhật bản, công ty liên doanh nước ngoài hay trong các công ty của Nhật bản.

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA KHỌC

- Số lượng môn học, mô đun:  05
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 9 Tín chỉ
- Khối lượng các môn học, mô đun: 270  giờ
- Khối lượng lý thuyết: 90 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 180 giờ; Kiểm tra: 05 giờ.

PHÒNG XÉT TUYỂN VÀ KHAO THÍ CHẤT LƯỢNG HỌC VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI
CSHP: 
156/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, Hải Phòng
CSHN: Tân Tây Đô, Đan Phượng, Hà Nội
             Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội
Hotline: 0968 8686 51 - 0981 3939 25