LỊCH HỌC CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM  

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

LIÊN HỆ: 0968868651 để đăng ký vào lớp ở các địa chỉ
  
STT Chương trình Hình thức học Ca Học Ngày Khai giảng Học Phí Ghi chú
1 NVSP Tiểu học
(tiếng anh, tin học)
Online kết hợp trực tiếp T7 & CN Liên hệ 6.300.000  
NVSP dành cho THCS hoặc THPT
(tiếng anh, văn, toán, tin học,
thể dục, lý, hóa…)
Online kết hợp trực tiếp T7 & CN Liên hệ 6.120.000  
2

 
 
Nghiệp vụ sư phạm dành cho
giảng viên CĐ – ĐH
Online kết hợp trực tiếp  T7&CN Liên hệ 2.500.000đ  
Online kết hợp trực tiếp  Tối thứ 2.4.6 Liên hệ 2.500.000đ  
3 Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ sơ cấp Học online Tối từ T2-T6 Liên hệ 3.000.000đ  
4 Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề hệ cao đẳng, trung cấp Học online  Tối từ T2-T6 Liên hệ 3.000.000đ  
5 Bồi dưỡng chuẩn chức danh
nghề nghiệp Giảng viên đại học
Học online
 
 Tối 2-4-6 Liên hệ 3.000.000đ  
6 Quản lý Giáo dục Phổ thông Học online
 
Tối 2-4-6 Liên hệ 3.000.000đ  
7 Quản lý Giáo dục mầm non Học online
 
Tối 2-4-6 Liên hệ 3.000.000đ  
8 Nghiệp vụ sư phạm mầm non Học online Tối 2-4-6 Liên hệ 2.600.000  
9 Nghiệp vụ bảo mẫu Học online Tối 2-4-6 Liên hệ 2.600.000  
Hoặc đăng ký tại đây