LỚP SƠ CẤP NGÔN NGỮ TRUNG  

LỚP SƠ CẤP NGÔN NGỮ TRUNG

Lớp sơ cấp ngôn ngữ Trung tại Hải Phòng, Lớp tiếng Trung cấp tốc, Lớp tiếng trung ôn thi HSK tại hải phòng, kết thúc khoá học, học viên có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Trung Quốc

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1 Mục tiêu chung

 - Đào tạo tiếng Trung Quốc để học viên hình thành kiến thức về văn hóa Trung Quốc, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Trung, có những hiểu biết về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Trung Quốc.
 - Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Trung Quốc, đáp ứng được nhu cầu của xã hội và của nền kinh tế nước nhà trong qua trình hội nhập.

1.2 Mục tiêu cụ thể

* Kiến thức

  - Học viên tốt nghiệp sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc ở mức độ cơ bản với 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết với trình độ ngôn ngữ HSK cấp 1 theo thang đánh giá năng lực chuẩn Hán ngữ quốc gia của Trung Quốc tức tương đương bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.
  - Có trình độ tiếng Trung Quốc ở mức độ cơ bản đủ để làm việc có hiệu quả trong công việc và hoạt động kinh doanh, có khả năng thực hành phiên dịch trong tình huống giao tiếp.
* Kỹ năng
Phiên dịch viên tiếng Trung Quốc ở trình độ cơ bản và cần thiết:
- Biết dịch thuật các văn bản bằng tiếng Trung Quốc.
- Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp, làm việc độc lập và làm theo nhóm bằng tiếng Trung Quốc.
- Có kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp thông dụng và dịch thuật, biết vận dụng vốn từ vựng trong quá trình công tác.

II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHÓA HỌC

- Số lượng Mô đun: 6

- Khối lượng kiến thức tòa khóa: 12 Tín chỉ.
- Thời gian đào tạo: 2.5 tháng

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Mã MH/MĐ
Tên môn học/ mô đun
Số tín chỉ
Thời gian học tập (giờ)
Tổng số
Trong đó
Lý thuyết
Thực hành/ thực tập
Thi/ Kiểm tra
MH 01
Đất nước học Trung Quốc
2
45
15
29
1
MH 02
Văn hóa Trung Quốc
1
30
10
19
1
MH 03
Tiếng Trung Quốc tổng hợp
3
75
20
53
2
MĐ 04
Tiếng Trung Quốc du lịch - khách sạn
2
45
15
29
1
MĐ 05
Tiếng Trung Quốc Hành chính - Văn phòng
2
45
15
29
1
MĐ 06
Nghiệp vụ biên phiên dịch tiếng Trung Quốc
2
45
15
29
1
Tổng cộng
12
285
90
188
7

LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC : TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI
PHÒNG XÉT TUYỂN VÀ KHAO THÍ CHẤT LƯỢNG HỌC VIÊN
CS1. 156/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, Hải Phòng
Hotline: 0968 8686 51