THI DU LỊCH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH  

Kết quả thi Du lịch tại TP. HCM ngày 23/03/2021
Kết quả thi Du lịch tại TP. HCM ngày 19/04/2021