LỚP HÀNG HOÁ NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN  

LỚP HÀNG HOÁ NGUY HIỂM ĐƯỜNG BIỂN

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, Tổ chức Hàng hải Thế giới – IMO đã quy định trong bộ luật IMDG về việc Phân loại hàng hoá Nguy hiểm và yêu cầu các nhân viên có tham gia vào quá trình xử lý, đóng gói, vận chuyển, lưu trữ…. hàng hóa nguy hiểm cân được đào tạo để nắm rõ về Bộ luật Hàng hải Quốc tế. Yêu cầu này cũng được quy định tại Điều 11 Thông tư số: 46/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ Giao thông vận tải ban hành.Lớp Hàng hóa nguy hiểm đường biển (IMDG) dành cho nhân viên tại các công ty tham gia vào quá trình vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển nhằm củng cố kiến thức và vận hành đúng quy trình tại các địa điểm làm việc.

Đối tượng tham dự

Các Hãng tàu, đơn vị Giao nhận và Công ty Logistics
Các Chủ hàng, Người nhập khẩu và Người xuất khẩu có nhu cầu vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng đường biển
Các bạn phụ trách về giao nhận hàng, Xử lý trực tiếp về hàng hoá nguy hiểm, Nhân viên hiện trường, nhân viên giám sát, nhân viên chứng từ.....Liên hệ: 0968 8686 51

Mục tiêu đào tạo

Hiểu biết về các yêu cầu cơ bản của Bộ luật Hàng hóa Nguy hiểm vận chuyển bẳng đường biển do tổ chức Hàng hải Quốc tế ban hành (IMDG CODE)  để ứng dụng phù hợp.
Phân tích được sự kết nối của các bên tham gia vào chuỗi vận chuyển và bảo quản hàng nguy hiểm (công ty giao nhân, hãng tàu, nhà vận chuyển nói chung và các bên thứ 3: kho hàng,…).
Thi hành hoặc khảo sát hoặc kiểm tra việc tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành; hoặc có liên quan đến việc vận chuyển hàng nguy hiểm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền
Biết các quy tắc vận chuyển, phân loại, nhận dạng, yêu cầu đóng gói, cách đánh dấu và dán nhãn, gắn biển hàng nguy hiểm 1 cách hợp lý
Vận dụng hệ thống các văn bản luật, tài liệu quốc tế và trong nước về quy tắc vận chuyển hàng nguy hiểm ở tất các phương thức vận tải phổ biến.
Quy tắc vận chuyển đóng gói, dán nhãn hàng nguy hiểm một cách hợp lý Chất phóng xạ
Các quy định liên quan đến hoạt động vận tải
Đăng Ký nhanh: Tại Đây

Nội dung đào tạo

Bộ luật IMDG được phát triển nhằm đáp ứng thách thức đào tạo một lượng lớn nhân viên trên bờ một cách hiệu quả và tiết kiệm. Khóa học tuân thủ các yêu cầu đào tạo của Bộ luật IMDG trong Chương 1.3 của Bộ luật IMDG (Phiên bản sửa đổi mới nhất 40/20) với các nội dung cụ thể như sau:
 • Xác định 09 nhóm hàng hóa nguy hiểm và 03 nhóm quy cách đóng gói
 • Xác định đúng tên dùng trong vận chuyển của các hàng hóa nguy hiểm.
 • Kỹ thuật đóng gói hàng nguy hiểm
 • Cách dán nhãn và đánh dấu hàng nguy hiểm chính xác.
 • Cách xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm Liên hệ: 0968 8686 51
 • Cách sử dụng đúng bao bì cho hàng hóa nguy hiểm.
 • Phân loại các nhóm hàng hóa nguy hiểm không tương thích
 • Lên kế hoạch xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm
 • Hoàn thiện và kiểm tra bộ chứng từ
 • Xử lý hàng nguy hiểm trong vận tải
 • Bốc xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm từ tàu
 • Các yêu cầu và quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm tại Việt Nam.
 • Điều tra khảo sát tính tương thích với luật áp dụng, hoặc quy định về hàng hóa nguy hiểm do các cơ quan có thẩm quyền ban hành
 • Giới thiệu về bộ quy định IMDG code
 • Phân loại IMDG
 • Danh sách hàng hóa nguy hiểm
 • Dán nhãn và placard
 • Các chỉ dẫn đóng gói và ký mã hiệu
 • Cách ly và xếp dỡ
 • Tờ khai của chủ hàng

Thời lượng khóa học: 3 ngày Liên hệ: 0968 8686 51

Chứng nhận: 

Giấy chứng nhận hoàn thành “Maritime Dangerous Goods” theo tiêu chuẩn quốc tế do Cục Hàng Hải Việt Nam phê duyệt.

Học phí: 3.600.000đ/học viên (Học phí đã bao gồm lệ phí thi và cấp chứng chỉ cuối khóa)

Đăng Ký nhanh: Tại Đây

Thông tin liên hệ và tiếp nhận hồ sơ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

* Địa chỉ: Số 156/109 Đường Trường Chinh, P.Đồng Hòa, Q. Kiến An, TP Hải Phòng.
* CS ĐT tại Hà Nội: Xã Vân Hoà - Ba Vì - TP Hà Nội
* Hotline: 0968 8686 51