THI DU LỊCH TẠI HÀ NỘI, HẢI PHÒNG  

Kết quả thi Du lịch tại Hà Nội ngày 29/03
Kết quả thi Du lịch tại Hà Nội ngày 26/04
Kết quả thi Du lịch tại Hải Phòng ngày 08/05