THI DU LỊCH TẠI ĐÀ NẴNG, NHA TRANG  

Kết quả thi Du lịch tại Đà Nẵng ngày 21/03/2021
Kết quả thi Du lịch tại Đà Nẵng ngày 04/04/2021
Kết quả thi Du lịch tại Đà Nẵng ngày 25/04/2021
Kết quả thi Du lịch tại Nha Trang ngày 26/04/2021