1
Hỗ trợ qua Facebook

Sứ mạng-Tầm nhìn

          Trường Cao đẳng Duyên Hải là một cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành, đa cấp độ, đào tạo các ngành nghề công nghệ kỹ thuật, nhằm cung cấp cho Thành phố Hải Phòng và các tỉnh thành lân cận đội ngũ kỹ sư thực hành và lực lượng lao động khác có tay nghề cao; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực tự chủ, tinh thần làm việc nhóm và có khả năng tự tạo việc làm cho bản thân, cho người khác; có khả năng hội nhập quốc tế, phát triển bền vững, đáp ứng tốt yêu cầu của sự đổi mới về khoa học, công nghệ cũng như nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
                                                                         
          Trường Cao đẳng Duyên Hải phấn đấu trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đa ngành tiên tiến và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á. Trường tạo môi trường học tập toàn diện để mỗi người học có cơ hội phát huy giá trị bản thân, vững vàng kiến thức chuyên môn, thành thạo các kỹ năng, sẵn sàng làm việc, hội nhập và học tập suốt đời.
 

Đăng ký lớp học