1
Hỗ trợ qua Facebook

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

LỚP HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

            Nghề giáo luôn luôn là nghề trồng người cao quý. Những người giáo viên trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa có chứng chỉ sư phạm trung cấp hay chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm, những người có bằng tốt nghiệp Đại học có nguyện vọng trở thành giáo viên giảng dạy trong các trường TCCN hoặc các sơ sở đào tạo cần phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu đó Trường cao đẳng Duyên Hải tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho Giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp (Theo thông tư số 10/2013/TT-BGD-ĐT)

*Nội dung chương trình học:
Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TCCN ban hành theo thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/03/2013 (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:21 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 4 tín chỉ).
1. Nội dung khối kiến thức bắt buộc tối thiểu: 21 tín chỉ
Stt Học phần bồi dưỡng Số tín chỉ
1 Tâm lí học sư phạm nghề nghiệp 4
2 Giáo dục học nghề nghiệp 3
3 Tổ chức và quản lí quá trình dạy học 3
4 Phương pháp và kĩ năng dạy học 4
5 Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 2
6 Giao tiếp và ứng xử sư phạm 2
7 Thực tập sư phạm 3
  Tổng số 21
Stt Tên học phần Số tín chỉ
1 Phát triển chương trình đào tạo TCCN 2
2 Kiểm tra, đánh giá trong giáo dục TCCN 2
3 Sử dụng phương tiện và công nghệ dạy học trong giáo dục nghề nghiệp 2
4 Ứng dụng CNTT trong dạy học 2
5 Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh 2
6 Quản lí chất lượng trong giáo dục TCCN 2
 
3. Giảng viên: Giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy của trường Đại học sư phạm Hà Nội 2.
4. Thơi gian và địa điểm: 2.5  tháng học các ngày chủ nhật
Thời gian học :          Buổi sáng  từ 8h30 đến 11h00
                                    Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00
*Học phí: 2.500.000đ/học viên
* Hồ sơ đăng ký học:
                     - 1 bản đơn đăng ký học (theo mẫu)
                     - 2 hình (cỡ 3x4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh mặt sau của ảnh)
                     - 1 CMND Photo.
                     - Bằng cấp cao nhất photo công chứng
  *Địa điểm học tại Hải Phòng : 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng.

Liên hệ  Ms Linh: 0968 86 86 51

Đăng ký lớp học