1
Hỗ trợ qua Facebook

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

LỚP HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC
Liên hệ hotline 0968 86 86 51 - 0968 86 86 20
 
         Xã hội ngày càng phát triển yêu cầu với mọi ngành nghề đều nâng cao, bộ Giáo dục và  Đào tạo nước ta cũng có những yêu cầu khắt khe với người Giảng viên. Một trong các yêu cầu đó là cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Giảng viên các trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm, những người có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng, những người đang làm việc tại các Viện nghiên cứu, các Viện trưởng, Bệnh viện, Trạm y tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất có trình độ từ đại học trở lên, cnguyện vọng làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường đại học, cao đẳng.Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học có phẩm chất tốt, có nguyện vọng trở thành giảng viên các trường đại học, cao đẳng cần phải đi học chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cao đẳng đại học. Đáp ứng nhu cầu đó Trường Cao Đẳng Duyên Hải thông báo tuyển sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên đại học, cao đẳng (Theo thông tư số 12/2013/TT-BGD-ĐT)


*Nội dung chương trình học
Theo chương trình bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Cao Đẳng - Đại học  ban hành theo thông tư số12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 (Khối lượng kiến thức bắt buộc tối thiểu:15 tín chỉ; Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ).
a/ Khối lượng kiến thức bắt buộc:
STT Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học
1 Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam 1 10 10 30
2 Tâm lí học dạy học đại học 1 10 10 30
3 Lí luận dạy học đại học 3 30 30 90
4 Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học 2 15 30 60
5 Đánh giá trong giáo dục đại học 2 15 30 60
6 Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học 1 10 10 30
7 Tâm lí học đại cương 2 15 30 60
8 Giáo dục học đại cương 3 30 30 90
  Tổng cộng 15 135 180 450
 
 
b/ Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ
STT Nội dung bồi dưỡng Số tín chỉ Lí thuyết Thảo luận, thực hành Tự học
1 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2 15 30 60
2 Kĩ năng dạy học đại học 2 15 30 60
3 Thực tập sư phạm 3   90 90
4 Nâng cao chất lượng tự học 3 30 30 90
5 Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành. 2 15 30 60
6 Giao tiếp sư phạm. 2 15 30 60
 
3. Giảng viên: Giảng viên giàu kinh nghiệm của trường Đại học sư phạm Hà Nội
4. Thơi gian và địa điểm: 2,5 tháng
Thời gian học : Thứ 7 và CN hằng tuần, hoặc các tối 2-4-6
*Học phí: 3.000.000đ/học viên
* Hồ sơ đăng ký học:
                     - 1 bản đơn đăng ký học (theo mẫu)
                     - 2 hình (cỡ 3x4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh mặt sau của ảnh)
                     - 1 CMND Photo.
                     -2 bằng cấp cao nhất photo(đại học, cao đẳng)
*Địa điểm học tại Hải Phòng : 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng.

 

Đăng ký lớp học