1
Hỗ trợ qua Facebook

LỚP HỌC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

LỚP HỌC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
Liên hệ hotline MS LINH; 0968 86 86 51 - 0968 86 86 20

      Để quản lý vận hành tốt một cơ sở sản xuất,một doanh nghiệp nhỏ hay lớn, hoặc chỉ là hoàn thành tốt công việc của một nhân viên sau này có cơ hội phát triển nghề nghiệp thì kiến thức quản trị doanh nghiệp là vô cùng cần thiết.


I.Cấp Chứng chỉ khóa học quản trị doanh nghiệp:
Sau khi hoàn thành khóa học, những học viên đạt yêu cầu được cấp chứng nhận quản trị doanh nghiệp.
II . Học phí: 2.700.000đ/ học viên.
III.Thời gian học: 02 tháng
III. Hồ sơ:
- Phiếu đăng ký học.
- 2 ảnh 3x4
- Bản sao bằng tốt nghiệp cao nhất có công chứng.
Liên hệ hotline MS LINH: 0968 8686 51- 0968 8686 20
          *Địa điểm học tại Hải Phòng : 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng.

Đăng ký lớp học