1
Hỗ trợ qua Facebook

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NGHỀ

LỚP HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ


MỤC TIÊU CỦA KHÓA HỌC CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ
- Hình thành những kiến thức, kỹ năng sư phạm dạy nghề cơ bản cho người học để có đủ năng lực dạy trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả.
- Nắm bắt được những kiến thức cơ bản về tâm lý học nghề nghiệp,giáo dục học nghề nghiệp.
- Lập kế hoạch, xác định các công việc cụ thể cho dạy nghề và giáo dục học sinh ở các cở sở dạy nghề.
- Chuẩn bị và thực hiện hoạt động dạy nghề trình độ sơ cấp nghề đạt hiệu quả, đảm bảo chất lượng đào tạo theo mục tiêu quy định.
- Lựa chọn và sử dụng hợp lý, có hiệu quả các phương pháp, phương tiện day học vào quá trình dạy học.
- Soạn được các công cụ kiểm tra, biết cách đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
- Kinh phí đào tạo: 2.500.000 đ / học viên
*NỘI DUNG KHÓA HỌC CẤP CHỨNG CHỈ NGHIÊP VỤ SƯ PHẠM NGHỀ
nvsp dành cho giáo viên dạy sơ cấp
STT Chương trình học Thời gian đào tạo ( tiết)
01 Thiết kế dạy học 60 tiết
02 Thực hiện dạy học 56 tiết
03 Đánh giá trong dạy học 20 tiết
04 Thực tập sư phạm 24 tiết
  Tổng 160 tiết

- nvsp dành cho giáo viên dạy trung cấp nghề
 
STT Chương trình học Thời gian đào tạo ( tiết)
01 Thiết kế dạy học 60 tiết
02 Thực hiện dạy học 56 tiết
03 Đánh giá trong dạy học 20 tiết
04 Thực tập sư phạm 24 tiết
  Tổng 160 tiết

- nvsp dành cho giáo viên dạy cao đẳng nghề
 
 

Mã MĐ

 

Tên mô-đun

Thời gian học tập (giờ)

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/bài tập/thảo luận

Thi/

kiểm

tra

MĐSPCĐ 01

Thiết kế dạy học

60

26

32

2

MĐSPCĐ 02

Thực hiện dạy học

56

14

39

3

MĐSPCĐ 03

Đánh giá trong dạy học

20

8

11

1

MĐSPCĐ 04

Tổ chức hoạt động giáo dục

36

12

22

2

MĐSPCĐ 05

Phát triển chương trình đào tạo

56

18

34

4

MĐSPCĐ 06

Nghiên cứu khoa học giáo dục nghề nghiệp

52

20

28

4

MĐSPCĐ 07

Thực tập sư phạm

120

7

109

4

Tổng cộng

400

105

275

20


*CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NGHỀ:
Kết thúc khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề Thông tư số 38/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29 Tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,  Thông tư số 28/2018/TT-BLĐTBXH ngày 25 Tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
* Hồ sơ đăng ký học:
                     - 1 bản đơn đăng ký học (theo mẫu)
                     - 2 hình (cỡ 3x4 ghi rõ họ tên ngày tháng năm sinh mặt sau của ảnh)
                     - 1 CMND Photo.
                     - Bằng cấp cao nhất photo công chứng
LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC : TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI
- Trụ sở: Số 156/109 Trường Chinh – Đồng Hòa – Kiến An – Hải Phòng
Liên hệ hotline MS LINH: 0968868651 - 0968868620

 

Đăng ký lớp học