1
Hỗ trợ qua Facebook

LỚP BỒI DƯỚNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

THÔNG BÁO TUYN SINH KHOÁ HỌC
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC  
  Căn cứ Thông tư s 28/2014/TT-BGDĐT quy định v việc bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục;
Nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác Quản lý Giáo dục,Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 mở lớp Bồi dưỡng cán bộ Quản lý Giáo Dục tại trường cao đẳng Duyên Hải năm 2019 với thông tin chi tiết như sau:
ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG
- Cán bộ quản lý trường Mầm Non.
- Cán bộ quản lý trường phổ thông.
- Cán bộ quản lý TT Giáo dục thường xuyên.
- Cán bộ quản lý trường Trung cấp chuyên nghiệp.
- Cán bộ quản lý khoa, phòng trường Đại học, Cao đẳng.
- Cán bộ quản lý  Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.                                          
- Công chức, viên chức dự nguồn đã được quy hoạch.              
NỘI DUNG KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ
Module 1: Quản lý hoạt động dạy học, giáo dục trong nhà trường.
Module 2: Quản lý nguồn nhân lực trong nhà trường.
Module 3: Đường lối phát triển GD & ĐT và Lập kế hoạch phát triển.
Module 4: Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý Nhà nước về GD&ĐT+  Hướng dẫn bài tập
Module 5: Quản lý hoạt động NCKH SP và Ứng dụng CNTT trong nhà trường.
Module 6: Thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục.
Module7 : Đánh giá trong giáo dục      
- Kinh phí:  2.500.000đ (bao gồm:  Học phí, lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ)
HỒ SƠ THAM GIA HỌC BAO GỒM:
1. Phiếu đăng ký học theo mẫu.
2. Bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (nộp bản công chứng)
3. Giấy khai sinh bản sao hoặc chứng minh thư (nộp bản công chứng)
4. 2 ảnh 3x4 ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh phía sau ảnh.
CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP SAU KHÓA HỌC:
Kết thúc khóa học, học viên thi và đạt kết quả sẽ được cấp chứng chỉ “Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản Lý Giáo Dục” do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cấp theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc.
Thông tin chi tiết về khoá học liên hệ trực tiếp:
*Địa điểm học tại Hải Phòng : 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng.
Hotline:  0968 86 86 51 - 0968 86 86 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đăng ký lớp học