1
Hỗ trợ qua Facebook

LỚP BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

LỚP HỌC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Liên hệ hotline 0968 86 86 51 - 0968 86 86 20
    Kế toán là một nghề phổ biến, tuy nhiên cũng giống như các ngành nghề khác luôn cần có sự học hỏi, vươn lên. Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán, Căn cứ Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ  Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước;
            Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài Chính.
Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và Nghị định 129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".


*Điều kiện tham gia khóa học nghiệp vụ kế toán trưởng doanh nghiệp:
- Đối với người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan,, tính từ thời điểm cấp bằng.
- Đối với người tốt nghiệp trình độ Đại học thuộc khối ngành kế toán, kiểm toán, tài chính tín dụng, tài chính ngân hàng: phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm công tác kế toán, có giấy xác nhận thâm niên công tác của cơ quan, tính từ thời điểm cấp bằng.
  1. Thời gian, địa điểm,học phí
  2. Thời gian đào tạo: (học vào CN hàng tuần), Sáng 8h-11h30, chiều 13h-17h.
  3. Địa điểm học:Số 156/109 đường Trường Chinh, Cụm CN Đồng hòa, Kiến An, Hải Phòng
  4. Kinh phí: 2.500.000 đ/ học viên  ( Học phí và kinh phí thi cấp chứng chỉ)
  5. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011).
  6. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính cấp (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam).
Chú ý: Thủ tục nhập học:
  • 01 Bản sao bằng tốt nghiệp  photo công chứng (không quá 6 tháng) và 1 bảng điểm photo
  • 01 Chứng minh nhân dân photo
  • 01 Mẫu đơn nhập học có dán ảnh, đóng dấu giáp lai xác nhận của thủ trưởng đơn vị cơ quan công tác (theo mẫu quy định đính kèm)
  • 04 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh sau ảnh và cho vào phong bì)                    
*Địa điểm học tại Hải Phòng : 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng.
Liên hệ hotline 0968 86 86 51 - 0968 86 86 20
 

Đăng ký lớp học