1
Hỗ trợ qua Facebook

Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng

Trang chủ  >> Chương trình đào tạo >> Hợp tác Đào tạo và Bồi dưỡng
Tuyển sinh đào tạo cao học ngành quản lý giáo dục tại hải phòng

Tuyển sinh đào tạo cao học ngành quản lý giáo dục tại hải phòng

Trường cao đẳng duyên hải kết hợp với trường Đại học sư phạm thuộc trường đại học Huế tuyển sinh đào tạo lớp thạc sỹ quản lý giáo dục
tuyển sinh đào tạo thạc sỹ quản lý giáo dục

tuyển sinh đào tạo thạc sỹ quản lý giáo dục

Trường cao đẳng Duyên Hải kết hợp với đại học sư phạm Huế trực thuộc Đại Học Huế mở lớp Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục học tại Trường Cao đẳng Duyên Hải
156/109 Trường Chinh - Đồng Hòa - Kiến An - Hải Phòng