TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
Tên ngành, nghề:        Kỹ thuật chế biến món ăn
Mã ngành, nghề:         6810207
Trình độ đào tạo:        Cao đẳng
1.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO     
Nhằm đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc; có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp; có sức khoẻ;  tạo điều kiện cho người lao động tìm việc làm hoặc tự tạo việc làm, hoặc tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh ở trình độ cao đẳng trong ngành du lịch.
+ Trình bày được các kiến thức chuyên môn về kinh doanh ăn uống; tổ chức, chế biến các món ăn, các món bánh – món ăn tráng miệng tại các khách sạn, nhà hàng và các cơ sở kinh doanh ăn uống;
+ Trình bày được kiến thức về các loại món ăn Việt Nam, Âu, Á; các món bánh – món ăn tráng miệng và kỹ thuật chế biến;
+ Nhận biết được các hình thức phục vụ ăn uống: các bữa ăn thường, các bữa tiệc và ăn tự chọn….;
+ Trình bày được các kiến thức cần thiết cho nghiệp vụ kỹ thuật chế biến món ăn như: văn hóa ẩm thực, thương phẩm và an toàn thực phẩm, sinh lý dinh dưỡng, xây dựng thực đơn...;
+ Trình bày và giải thích được một số yêu cầu về chất lượng, vệ sinh, an toàn trong quá trình chế biến món ăn;
+ Giải thích được các kiến thức cơ bản về quản lý và tổ chức công việc trong  quản trị chế biến món ăn như: quản trị kế hoạch, quản trị quy trình sản xuất chế biến, quản trị nhân lực, quản trị cơ sở vật chất kỹ thuật, quản trị nguyên vật liệu, quản trị chi phí, quản trị quá trình tiêu thụ và lợi nhuận;
+ Nhận thức và tiếp cận được các kiến thức về quản trị cơ sở kinh doanh ăn uống trong cơ chế thị trường;
+ Giải thích được các thuật ngữ chuyên ngành trong quản trị chế biến món ăn;
+ Trình bày được các kiến thức khác có liên quan đến  quản trị chế biến món ăn như:
. Các kiến thức cơ bản:  về Chính trị, Pháp luật, Quốc phòng, Giáo dục thể chất;
. Các kiến thức bổ trợ nghề nghiệp như: tiếng Anh, tin học, tổng quan du lịch, tâm lí và kỹ năng giao tiếp, môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch, tổ chức sự kiện;
- Kỹ năng:
+ Tổ chức được quá trình chế biến các món ăn, các món bánh – món ăn tráng miệng tại các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống với các hình thức phục vụ ăn uống đa dạng khác nhau;  
   + Thiết kế, điều hành được một ca sản xuất chế biến tại nhà hàng;
+ Lựa chọn và tổ chức triển khai linh hoạt các phương án chế biên theo yêu cầu của khách và thực tế nơi  làm việc;
+ Chế biến được các  món ăn Việt Nam cơ bản, Âu, Á, các món bánh và món ăn tráng miệng ….theo đúng qui trình, đảm bảo giá trị dinh dưỡng, giá trị cảm quan và vệ sinh an toàn thực phẩm…;
+ Tính toán, xây dựng được thực đơn các bữa ăn thường, các bữa ăn tiệc và tự chọn….
+ Tổ chức được các hoạt động quản lý và triển khai thực hiện được các hoạt động nghiệp vụ chế biến, giám sát công việc của các bộ phận, khâu;
+ Quản lý, kiểm tra, đánh giá được các chỉ tiêu chất lượng trong quá trình chế biến sản phẩm ăn uống và thực hiện quá trình đánh giá chất lượng tại nhà hàng, khách sạn và các cơ sở kinh doanh ăn uống;
+ Tính toán và định mức chính xác về nhân công, chi phí, trang thiết bị, dụng cụ trên cơ sở điều kiện thực tế của doanh nghiệp đảm bảo chi phí sản xuất thấp nhất và đạt hiệu quả cao;
+ Giám sát việc thực hiện các biện pháp vệ sinh, an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ trong quá trình chế biến sản phẩm ăn uống;
+ Giải quyết được các tình huống phát sinh trong thời gian làm việc;
+ Sử dụng tốt phần mềm về quản lý tài sản, hàng hóa, về hóa đơn mua hàng;
+ Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc;
+ Đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, kèm cặp kỹ năng nghề cho nhân viên có bậc thợ thấp hơn;
+ Tìm và tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn sau khi tốt nghiệp.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Có khả năng làm việc độc lập, tạo ra việc làm và biết tổ chức làm việc theo nhóm;
+ Có khả năng tự học tập, nghiên cứu, hoặc học lên trình độ cao hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ thuộc phạm vi nghề nghiệp của mình.
+ Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu của nghề được đào tạo;
+ Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với các vị trí công việc;
+ Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ và chịu trách nhiệm đối với kết quả công việc của mình;
+ Có khả năng tìm việc làm, hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
+ Phối hợp được nhóm với các công nhân Sơ cấp và Trung cấp khác để hoàn thành công việc chuyên môn; đồng thời có năng lực làm việc độc lập, tự chịu trách nhiệm.
3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NẤU ĂN
Mã MH/ MĐ Tên môn học, mô đun Ghi chú
MH01 Chính trị  
MH02 Pháp luật  
MH03 Giáo dục thể chất  
MH04 Giáo dục quốc phòng  
MH05 Tin học  
MH06 Ngoại ngữ  
MH07 Tổng quan du lịch và khách sạn  
MĐ08 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch  
MĐ 09 Tin học ứng dụng trong kinh doanh  
MH 10 Quản lý chất lượng  
MH 11 Thống kê kinh doanh  
MĐ 12 Tiếng Anh chuyên ngành  
MH 13 Quản trị tác nghiệp  
MH 14 Thương phẩm và an toàn thực phẩm  
MH 15 Sinh lý dinh dưỡng  
MĐ 16 Hạch toán định mức  
MĐ 17 Chế biến món ăn  
MĐ 18 Nghiệp vụ nhà hàng  
MĐ 19 Thực hành chế biến món ăn tại cơ sở  
MH 20 Môi trường và an ninh - an toàn trong du lịch  
MĐ 21 Nghiệp vụ thanh toán  
MH 22 Marketing du lịch  
MĐ 23 Văn hoá ẩm thực  
MĐ 24 Xây dựng thực đơn  
MĐ 25 Chế biến bánh và món ăn tráng miệng  
MĐ 26 Kỹ thuật pha chế đồ uống  
MĐ 27 Kỹ thuật cắt tỉa, trang trí  
* Đối tượng tuyển sinh và thời gian đào tạo cao đẳng tiếng Hàn Quốc
1. Hệ Cao đẳng chính quy: 3 Năm
- Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, kết quả học tập cuối khóa trong học bạ.
2. Hệ Cao đẳng liên thông: Từ 15 đến 18 tháng
a) Thí sinh đã tốt nghiệp  trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;
b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
3. Hệ Cao đẳng  Văn bằng 2: Từ 12 đến 15 tháng
Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.
* Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào học bạ, kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, kết quả học tập cuối khóa trong học bạ.
4. Việc làm sau khi học xong cao đẳng tiếng Hàn Quốc tại Duyên Hải.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở các cơ quan văn hóa, giáo dục, du lịch, công ty liên doanh nước ngoài hay trong các công ty Hàn Quốc, hoặc làm công tác nghiên cứu và giảng dạy ở các trường , trung tâm khoa học. 
- Sinh viên có nhiều cơ hội được sang Hàn Quốc định cư lâu dài và học thêm tại các trường Đại học Hàn Quốc.

LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ: 
                                               
PHÒNG XÉT TUYỂN VÀ KHAO THÍ CHẤT LƯỢNG HỌC VIÊN
                                                      TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI
                                       CS1. 156/109 Trường Chinh, Đồng Hoà, Kiến An, Hải Phòng
                                                          CS2. Vân Hoà, Ba Vì, Hà Nội
                                                                Hotline: 0968 8686 51


#Nấu_Ăn 
#Món_ăn
#Nấu_ăn_cơ_bản #Chế_biến_món_ăn