LIÊN HỆ


TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI 
Địa chỉ: Số 156/109 Đường Trường Chinh, P.Đồng Hòa, Q. Kiến An, TP Hải Phòng.
Điện Thoại:   1800 0054  -  Holine: 0968 86 86 51.