1
Hỗ trợ qua Facebook

LIÊN HỆ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI
Địa chỉ:  Số 156/109 đường Trường Chinh - Đồng Hòa - Kiến An - Hải Phòng
Website: http://duyenhai.edu.vn - duyenhai.com.vn
Email: tuyensinh@duyenhai.edu.vn
Fanpage:  https://www.facebook.com/duyenhaihaiphong2020/
Điện thoại:  0968 86 86 20 

Đăng ký lớp học