DANH SÁCH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN LIÊN KẾT  

LỊCH KHAI GIẢNG
CÁC LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN LIÊN KẾT

TEL: 0968 86 86 51

TT CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHÍ (1.000đ) THỜI GIAN
1 Nghiệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học 2.500 3 tháng
2 Chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên Đại học 3.000 3 tháng
3 Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giáo viên dạy Tiểu học 6.300 12 tháng
4 Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giáo viên dạy THCS- THPT 6.120 12 tháng
5 Nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dạy trình độ Sơ cấp nghề 2.500 3 tháng
6 Nghệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo dạy trình độ TC-CĐ 3.000 3 tháng
7 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động 800
1.000
Nhóm 1,4,6
Nhóm 2,3,5
8 Giảng viên An toàn lao động 3.000 tại Hà Nội
4.500  tại HCM
Thứ 7 và CN
9 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 1.000 3 ngày
10 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng 1.300 2 ngày
11 Quản lý Dự án
Giám sát thi công xây dựng
1.400
1.700
10 tối
12 Nghiệp vụ Kỹ sư định giá
Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
1.500 14 tối
10 tối
13 Văn thư Lưu trữ 2.500 Thứ 7 & CN
14 Thư ký Văn phòng 1.800 Tối 2-4-6
15 Thông tin Thư viện 2.500  
16 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng 2.000 2 ngày
17 Nghiệp vụ Quản lý sản xuất 2.500 3 ngày
19 Các khóa học về ISO 1.200 2 tối
20 Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008 1.800 6 tối